Ledenvergadering van PV Alliander PA op 14 december 2023

Ledenvergadering van PV Alliander PA op 14 december 2023
28 november 2023 Kees

Ledenvergadering van PV Alliander PA op 14 december 2023

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van PV Alliander PA op 14 december 2023.

De vergadering die om 13.30 uur begint zal plaats vinden in zalencentrum Wieleman Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort.

In eerste instantie zou de vergadering in Amsterdam plaats vinden, maar helaas is er geen ruimte bij Alliander.

Agenda:

  • 1 Opening.
  • 2 Mededelingen.
  • 3 in- en uitgaande stukken
  • 4 Vaststellen notulen ALV 29 juni 2023
  • 5 Financieel Vaststellen begroting en jaarplan 2024
 Vaststellen contributie 2024
  • 6 Bestuur verkiezing Voorzitter Ron Sandwijk
  • 7 Rondvraag

Henk van Dijk, secretaris 
NB. De concept notulen van 29 juni staan op de site onder nieuws Hoofdbestuur
Heeft u vragen of opmerking dan kunt u een e mail sturen naar info@pvalliander.com

Download:

Notulen ALV HB 29 juni 2023

Comments (0)

Laat een reactie achter

X