Cookies & Disclaimer

Cookies & Disclaimer

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon zet om bepaalde gegevens te onthouden. Dankzij cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer u terugkomt op onze website. Bovendien helpen ze ons inzien hoe u onze site gebruikt en gebruiken wij ze voor marketingdoeleinden.

De cookies op de PV Alliander PA website worden gebruikt voor de volgende applicaties:

  • Google Analytics
  • Google Tag Manager
  • Smartlook

Cookies accepteren

Voor een zo goed mogelijk werkende website, is het nodig dat u onze cookies accepteert. U kunt onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die u tijdens uw eerste bezoek ziet sluiten of gewoon doorgaan met uw bezoek aan de website.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Onze cookies, zijn veilige cookies. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet. In uw internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren. Hoe u dit kunt instellen kunt u het beste via het help menu in uw browser vinden. Ook staat het hier uitgelegd:

Disclaimer & Privacy

Privacy Policy

PV Alliander PA hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze vereniging. We kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij om uw persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, neem dan contact op met onze administratie.

 

Veiligheid staat voorop

PV Alliander PA respecteert uw privacy. Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens blijven strikt vertrouwelijk. De gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over de activiteiten van PV Aliander PA .Door PV Alliander PA verzamelde gegevens zullen nimmer worden uitgeleend, verhuurd of verkocht. Evenmin worden uw gegevens verstrekt of openbaar gemaakt aan andere partijen dan PV Alliander PA, met als uitzondering geldend de partijen welke uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van uw geboekte activiteit/reis. Geven we uw gegevens aan iemand anders – u leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruiken voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PV Alliander PA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

PV Alliander PA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of  contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Organisatie
:

PV Alliander PA
Utrechtseweg 68
6812 AH Arnhem
KvK: 34166702

 

Persoonlijk

Vaak gebruiken wij u gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke aanbieding te bieden. We passen wat u op PV Alliander PA web site ziet aan op uw interesses. Zo maken we u en uw oud collega’s blij met aanbiedingen en de andere met het laatste nieuws. Wij gebruiken daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere reserveringen, uw IP-adres en uw surf- en zoekgedrag bewaard in cookies. Over cookies kunt u Hier meer lezen.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

PV Alliander PA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Wat doen we verder met uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van uw ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website.

 

Uw groepsreis of dagactiviteit.

Voor uw boeking hebben we uw naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, adres(sen), telefoonnummer, betaalgegevens en in sommige gevallen ook uw paspoortgegevens. Daarmee kunnen we uw reis boeken en u op de hoogte houden over uw boeking. We geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een boeking, bijvoorbeeld aan de busmaatschappij.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

 

Ledenservice

U kunt met ons bellen en mailen. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Handig als u ons nog een keer belt. Gegevens van het telefoongesprek met u kunnen worden geregistreerd.

 

Nieuwsbrieven

U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en nieuws. Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen, meld u dan hier info@pvalliander.nl af.

 

Persoonlijk surfen op onze website

We hebben diverse activiteiten en groepsreizen op onze website staan en hierbij helpen we u graag op weg. Bijvoorbeeld door u te wijzen op groepsreizen/of dag activiteiten die voor u interessant zijn. Dat gebeurt op basis van uw lidmaatschap.

 

Verbetering van onze website en service

We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we uw gegevens gebruiken om u te vragen of u mee wilt doen aan een vrijblijvend enquête. Soms voeren anderen dat onderzoek voor ons uit. Wij geven die ander dan uw e-mailadres. Die ander moet zich natuurlijk ook aan onze privacyregels houden. Zo moet uw e-mailadres na afloop van het onderzoek worden verwijderd.

 

Wat doen we niet met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens nooit om uw gegevens verkopen aan anderen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PV Aliander PA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met onze Ledenservice contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Kloppen uw gegevens niet of heeft u andere vragen?

Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact met ons op. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PV Alliander PA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pvalliander.nl PV Alliander PA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via Autoriteit Persoonsgegevens

 

Cookies

Om ervoor te zorgen dat de PV Alliander PA website goed werkt en u fijn kunt winkelen maakt PV Alliander PA gebruik van Cookies PV Alliander PA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PV Alliander PA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Meer informatie over cookies

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt voor u als gebruiker. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van deze functionele cookies. We gebruiken hier verschillende cookies die tijdelijk informatie van uw sessie (websitebezoek) opslaan. Hierdoor hoeft u bijvoorbeeld een formulier niet opnieuw in te vullen als u een pagina herlaadt, of niet alle velden in één keer juist invult.

Analyserende cookies


Analyserende cookies zorgen ervoor dat wij het gebruik van de website kunnen meten. Zo kunnen wij iets leren over welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke juist interessant zijn, enzovoorts. Met deze informatie maken we de website beter. Op de PV Alliander PA website analyseren wij bezoekers informatie met Google Analytics.

Marketing cookies


We gebruiken deze cookies niet voor marketingdoeleinden.

HTTPS

PV Alliander PA respecteert uw privacy door uw privé-gegevens ook echt privé te houden. Wanneer u onze website bezoekt, ziet u dat de hele website middels HTTPS standaard beveiligd is. Dat betekent dat uw gegevens zijn beveiligd middels een zogeheten Transport Layer Security (TLS) verbinding. Via TLS worden uw transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Om met TLS te betalen, heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige TLS-verbinding aan het ” groene slotje” in uw browser.

Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. PV Alliander PA is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door PV Alliander PA gecreëerde site. PV Alliander PA wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

PV Alliander PA geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door PV Alliander PA uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van PV Alliander PA zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. PV Alliander PA is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. PV Alliander PA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. PV Alliander PA is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Copyright

Alle rechten berusten bij PV Alliander PA, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven van PV Alliander PA mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Wijzigingen


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer en privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele beleid.

Laatste wijziging: 04-05-2018

X