Uitnodiging Algemene Ledenvergadering – 15 december 2022

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering – 15 december 2022
7 december 2022 Kees

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering – 15 december 2022

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van PV Alliander PA op 15 december 2022.
De vergadering die om  13.30 uur begint zal plaats vinden in  Amsterdam  Spaklerweg 20, 1096 BA Amsterdam.

 

Agenda:


1           Opening.
2          Mededelingen.
3          in- en uitgaande stukken

4          Vaststellen notulen ALV 31 maart 2022
5          Financieel

  • Vaststellen begroting en jaarplan 2023
  • Vaststellen contributie 2023

6          Bestuur verkiezing

De secretaris van het HB Henk van Dijk stelt zich herkiesbaar, tegenkandidaten kunnen zich melden tot een week voor de vergadering.

7          Toekomst vereniging

8          Rondvraag

Henk van Dijk, secretaris
NB. Heeft u vragen of opmerking dan kunt u een e mail sturen naar info@pvalliander.com

Documenten om te downloaden:

 

 

 

 

Comments (0)

Laat een reactie achter

X