Algemene Ledenvergadering van PV Alliander PA op 29 juni 2023

Algemene Ledenvergadering van PV Alliander PA op 29 juni 2023
13 juni 2023 Kees

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van PV Alliander PA op 29 juni 2023

De vergadering die om 13.30 uur begint zal plaats vinden in zalencentrum Wieleman Dorpstraat 11 6931 BA Westervoort

De stukken zoals de agenda het financieel verslag en de notulen kunt u op de web site vinden. Onder het kopje nieuws hoofdbestuur.
Om de Excel bestanden in te zien moet u even op de knop alleen lezen drukken.

Agenda:

1  Opening.
2 Mededelingen.
3 in en uitgaande stukken

4 Vaststellen notulen ALV d.d. 15/12/2023
5 Financieel verslag 2022
6 Decharge verlenen aan het bestuur financiën 2022.

7 Benoeming/verkiezing kascommissie

8 Toekomst PV

9 Rondvraag

Henk van Dijk, secretaris

NB. Heeft u vragen of opmerking dan kunt u een e mail sturen naar info@pvalliander.com

 

 

 

 

Comments (0)

Laat een reactie achter

X